Her følger relevante praktiske informationer.

 

Hundeejeren skal have gyldig, lovpligtig ansvarsforsikring på hunden(e) og hundene skal leve op til hundelovens krav om mærkning (hundetegn/chip).

Hunden skal være mindst 9 måneder gammel. 

 

Hunden skal være fri for smitsomme sygdomme som kennelhoste, skab m.m. 

 

Der ydes ingen erstatning for evt. bortkomne eller tilskadekomne hunde.

 

Skader, hunden måtte forvolde under turen, skal behandles under den af hundeejeren tegnede ansvarsforsikring.

 

I tilfælde af at hunden bliver akut syg eller kommer til skade, kontaktes ejeren. Skønnes det nødvendigt vil hundelufteren kontakte en dyrlæge, regningen betales af ejeren.

 

Hundeejeren har pligt til at oplyse om evt. løbetid, og hundelufteren forbeholder sig ret til at aflyse luftning af en løbsk tæve. Der afregnes ikke for luftning som aflyses på grund af løbetid såfremt tidsfristen for afbud overholdes. En løbsk tæve er på ejerens eget ansvar og der ydes ingen erstatning for evt. parring og udgifter i forbindelse hermed.

 

Hunden skal være godt socialiseret og kunne begå sig mellem andre hunde, heste og mennesker. Hunden skal være stabil i indkald, så den kan løbe løs. Ønsker ejeren at hunden skal luftes i snor, skal dette aftales. Hundelufteren forbeholder sig retten til at afvise enhver hund, som hundelufteren vurderer ikke kan luftes på forsvarlig vis.

 

Der tages forbehold for egen sygdom, problemer med bilen og lignende force majeure, og der afregnes ikke for den pågældende dag.

 

Evt. afbud skal meddeles senest dagen før kl. 20. Der afregnes ikke ved overholdelse af tidsfristen, ellers kræves fuld betaling, ligesom der opkræves fuld betaling, hvis hundelufteren kører forgæves. 

 

Betaling sker enten via mobilepay eller ved kontooverførsel; der udsendes faktura sidste dag i måneden.

 

 

Ved månedsaftale og faste ugedage kan begge parter opsige aftalen senest 14 dage før en månedsperiode udløber.

 

Luftning sker i tidsrummet mellem 09-17.  

 

© 2020 skovhundelufteren.dk  Kirkestræde 3, Annisse, 3200 helsinge . Email: skovhundelufteren@gmail.com Tlf 31 21 82 26  CVR nr: 35328599